Wpisy agrido

Błędy żywieniowe, a choroby metaboliczne bydła

         Choroby metaboliczne bydła powodowane błędami żywieniowymi najczęściej występują u wysokowydajnych krów mlecznych. Są one jednym z głównych czynników ograniczających potencjalne możliwości produkcyjne, obniżając jakość mleka oraz powodując kłopoty z rozrodem. Zaniedbanie tej istotnej kwestii jaką jest odpowiednie żywienie bydła może prowadzić do wielu chorób takich jak:

✅Kwasica żwacza,

✅Zasadowica żwacza,
✅Ketoza,
✅Wzdęcia żwacza
✅Przemieszczenie trawieńca.
          Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia tych chorób należy wprowadzić codzienną profilaktykę. Do podstaw prewencyjnych zaliczamy przede wszystkim dbałość o poprawnie zbilansowaną, skonstruowaną i zadaną dawkę pokarmową oraz stosowanie dobrej jakości pasz (głównie objętościowych) o wysokiej wartości pokarmowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *