ZWROT TOWARU

Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie mogą Państwo przesłać na przykład:

Kliknij poniższy link, aby zwrócić towar online:

 

pisemnie na adres: PHU ARPON SP. K., CHOJNO 31A, 63-921 CHOJNO

w formie elektronicznej: biuro@agrido.pl

REKLAMACJA

Reklamacja z tytułu gwarancji producenta.

W przypadku zaistnienia potrzeby naprawy gwarancyjnej urządzenia prosimy kontaktować się z autoryzowanym serwisem danej marki produktu. Warunki gwarancji są dołączone do zakupionego produktu.

Gwarancja producenta nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu rękojmi.
Reklamacja z tytułu rękojmi.
Reklamacje prosimy zgłaszać mailowo na adres biuro@agrido.pl bądź telefonicznie pod numerem 669 224 220 lub listownie na adres naszej siedziby: PHU ARPON SP. K., Chojno 31a, 63-921 Chojno.

Prosimy o opisanie zaistniałego problemu wraz z okolicznościami jego stwierdzenia. Bardzo pomocne będzie dołączenie dokumentacji fotograficznej. Prosimy również o określenia żądań związanych z reklamacją. W odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne przekażemy dalsze instrukcje dotyczące postępowania reklamacyjnego.